Mielőtt útra kelnénk a homokkövek pórusainak mélyére, figyeljük meg, hogy a kép bal oldalán a kőzet szemcséinek színe, alakja és mérete milyen változatos. A homokköveket felépítő szemcsék leggyakrabban különböző ásványok, illetve kőzetek töredékeiből állnak, amelyeket a folyók és a szél szállított, majd halmozott fel. Az ásványok ellenállóképessége, keménysége határozza meg azt, hogy milyen mértékű szállítást képesek elviselni. A kevésbé ellenállók már viszonylag rövid szállítódás után felaprózódnak. Ezzel szemben a keményebbek – lassabban aprózódva – fokozatosan, újabb és újabb parányi darabok letöredezésével, egyre kerekítettebbé válnak. A sóderkupacokból kikandikáló nagy, gömbölyded kavicsok anyaga döntően a nagy keménységű, ellenálló kvarc ásvány.

A kép jobb oldalán szintén egy homokkő részlete látható, egy pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételen. E felvétel nagyításának mértékét a narancssárga körvonal érzékeltetni, ami egy emberi hajszál méretét jelöli (a fehér körvonal méretét lásd az első történetben) Ekkora nagyításon még szembeötlőbb a szemcsék változatos alakja, valamint az azok között előforduló kisebb-nagyobb pórusok.


A következő történet...